Løten RC Shop AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Stort utvalg og god Service

Vår kunnskap, din trygghet

Gi en rating på Google

Reklamasjon/Garanti

Reklamasjon/Garanti

1.1

Reklamasjon gjelder når du har et produkt med en produksjonsfeil, hvor problemene oppstår innenfor reklamasjonstiden. Reklamasjonstiden regnes ut i fra forventet levetid på produktet, og ligger som regel på 2 eller 5år. Reklamasjon er ikke gjeldene dersom produktet har vært krasjet, håndtert feilaktig i forhold til manualen, utsatt for ytre påvirkninger, vært modifisert, har fuktskader, sandskader eller lignende. Det er verkstedet som avgjøre hvorvidt en feil dekkes av reklamasjonsrett eller om du som kunde må betale for reparasjon. Når produktet sendes inn vil verkstedet foreta en forundersøkelse, og først da kan feilen avdekkes. Skyldes det en produksjonsfeil vil reklamasjonen vanligvis bli akseptert. Dersom produktet ikke blir godkjent under reklamasjon må kunden selv betale forundersøkelse og eventuelt reparasjon. 
 

1.2

Dersom du selv må dekke kostnadene ved en reparasjon, sender vårt verkstedet et pristilbud før de går i gang. Hvis det viser seg å bli dyrere enn hva du vil betale, kan du avslå tilbudet, men du vil likevel bli fakturert for forundersøkelsen og returfrakt. Prisen på forundersøkelsen varierer fra produkt til produkt fra 280-950kr inkludert mva. 
 

1.3

Hvis et pristilbud ikke er besvart innen 14 dager etter at det ble sendt, returneres produktet ureparert sammen med faktura på verkstedets kostnader samt frakt- og ekspedisjonsgebyr. Dersom verkstedets forundersøkelse ikke kan konstatere feil på utstyret, vil dette belastet som «ingen feil funnet» og kostnaden for undersøkelsen samt fraktkostnader blir fakturert til kunden. 
 

1.4

Alle varer som sendes inn til oss skal ha et godkjent  reklamasjonsnummer og varen må sendes inn komplett slik den ble levert dersom ikke annet er avtalt med serviceavdelingen. Ikke send inn ekstra tilbehør som ikke er kjøpt av oss, da vi ikke kan ta ansvar for disse varene. Varen skal være godt emballert, slik at ikke varen skades ytterligere. Ved dårlig innpakning slik at varen må pakkes om ved returnering belastes kunden med et gebyr på 100kr inkludert mva.
 

1.6

Ved reklamasjon skal du vedlegge korrekt utfylt garantibevis, faktura/kjøpskvittering eller annen form for dokumentasjon av kjøpsdato. 
 

1.7

Dersom et produkt er inne for tredje gang med samme feil som to ganger tidligere har blitt reparert som reklamasjon, vil kunden ha rett til å få nytt produkt eller å få hevet kjøpet. 
 

1.8

All data/informasjon som blir sendt inn som en del av reklamasjonen, kan bli brukt av RC-Shop.no (verkstedet/serviceavdelingen) som en del av saksbehandlingen. Denne informasjonen kan eksempelvis være bilder, video, loggfiler og annen informasjon lagret på bærbare lagringsmedium (minnekort, minnepenner osv.) Innholdet vil blir behandlet konfidensielt. Husk å ta backup dersom det er filer (bilder/video) du ønsker å beholde, da disse kan bli slettet under reparasjon. 
 

1.9

Produkter som loggfører hendelser skal sendes inn med loggfilene intakt. Dersom loggfilene er slettet, vil vi ikke kunne godkjenne saken som reklamasjon. Oppgi alltid serienummeret på produktet ved registering av en reklamasjon. (gjelder kun produkter som har serienummer) 
 

1.10

All kontakt med verksted/serviceavdelingen skal foregå skriftlig. Grunnen til dette er dersom det skulle oppstå uenigheter/tvister så har alle parter dokumentert hva som har blitt diskutert. Du kan spørre om alt via e-post, så skal vi svare etter beste evne. Du har fortsatt mulighet for å ringe til oss, hvor du vil få kontakt med vår kundebehandler som eventuelt kan videreformidle informasjon til vår serviceavdeling. 
 

1.11

Dersom verksted/serviceavdeling ikke får svar på sin henvendelser innen 30 dager, vil produktet blir returnert ureparert på kundens regning. 
 

1.12

Varer som sendes til oss skal IKKE sendes i postoppkrav. Dersom kunden har rett på refunderte portoutgifter, vil dette tilbakebetales til konto. 
 

1.13

Ellers vil vi vise til forbrukerkjøpsloven som er gjeldene for alle forbruker- kjøp. Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 
 

 • Frist for innsending av reklamasjoner er satt til 30 dager fra kunden mottar reklamasjonsnummer av oss. Det vil si at varen skal være hos oss innen 30 dager. Dersom fristen ikke overholdes, blir saken avsluttet fra vår side.
 • Svarfrist fra kunde på registrerte saker er satt til 14 dager. Dersom vi ikke mottar svar på våre henvendelser til kunden innen fristen, vil saken bli avsluttet og eventuelt varer blir returnert på kundens regning.

 

2 Service Reparasjon

2.1

Service benyttes når reklamasjon ikke er gjeldene. Har du f.eks. vært uheldig å krasje en modell og ønsker den reparert, er dette alternativet å velge. Du betaler timespris for service pluss eventuelle andre kostander for deler og materiell. Ingen varer skal sendes til oss uten avtale, samt returnummer. Varen som sendes inn skal være godt emballert, slik at ikke varen skades ytterligere. Ved dårlig innpakning slik at varen må pakkes om ved returnering belastes kunden med et gebyr på 100kr inkl mva. 
 

2.2

Når produktet sendes inn vil verkstedet foreta en forundersøkelse for å gi et pristilbud på reparasjonen. Hvis det viser seg å bli dyrere enn hva du vil betale, kan du avslå tilbudet, men du vil likevel bli fakturert for forundersøkelsen og returfrakt. Prisen på denne varierer fra produkt til produkt og varierer fra 280-950kr inkludert mva. 

3. Tilbakebetaling av frakt


Ved godkjent reklamasjon har kunden rett på å få returnert portoutlegg. Det vil kun bli refundert for billigst mulig fraktmåte. Oppgi kontonummer i saken ved registrering. 
 

4. Angrerett

4.1

Ved heving av kjøp henviser vi til angrerettloven
Vi skal ha beskjed om heving av kjøpet innen 14 dager etter du har mottat ordren. Link til angrettskjema finner du i ordrebekreftelsesmailen. 

4.2

For full tilbakebetaling av varen må den leveres tilbake ubrukt, inkludert alt innhold, samt original emballasje. Dersom produktet leveres tilbake mangelfullt eller skadet, vil det bli trukket et beløp i forhold til det verditapet skaden eller manglene utgjør. Kjøper er ansvarlig for returfrakten og ansvarlig for selve transporten. 

4.3

Ved angrerett skal tilbakebetalingen skje innen 14 dager fra vi mottar varen. Normalt skjer krediteringen på samme betalingsmåte som ble benyttet under kjøpet. Det vil si at dersom du har betalt med visa eller MasterCard, vil beløpet bli kreditert denne transaksjonen og pengene kommer tilbake på samme konto. Ved bruk av MasterCard, kan det i noen tilfeller ikke være synlig før neste regning fra MasterCard kommer. Ved kjøp med Klarna faktura, blir Klarna-fakturaen kreditert. Kjøp via Vipps kan ikke krediteres/endres og tilbakeføres enten som tilgodelapp eller kredit direkte til konto etter avtale.
 

5. Viktige utdrag fra angrerettloven

 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
   
 • § 25.Forbrukerens forpliktelser når angreretten brukes ved avtale om levering av varer:

  Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter § 20 ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til den næringsdrivende dersom den næringsdrivende ikke har tilbudt seg å hente varene.

  Forbrukeren skal bare betale de direkte kostnadene ved å returnere varene. Den næringsdrivende skal likevel dekke disse kostnadene hvis denne har påtatt seg å betale disse eller ikke har opplyst forbrukeren om at forbrukeren skal betale returkostnadene.
   
 • Den næringsdrivende kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Dette gjelder bare dersom forbrukeren har mottatt opplysninger om angrerett, jf. § 8 første ledd bokstav h.
   
 • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen. (jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
   
 • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

6. Bytte varer

6.1

Har du ubrukte og uåpnede varer som du ønsker å bytte i andre varer, velger du dette alternativet. Her gjelder ikke lenger fristen på 14 dager, men saker vil bli vurdert individuelt. Det vil si at i noen tilfeller kan vi avvise bytte om varene er for gamle, utgått osv. Når varen er mottatt og funnet i orden av oss, vil du motta en tilgodekode som du kan bruke i vår nettbutikk. Varer med brutt emballasje byttes ikke, benytte i så fall angrerett innen 14dager. Etter avtale med oss kan du bytte ubrukte varer i ny varer. Kunden må stå for frakt begge veier. Kunden kan bli belastet med et gebyr på 80kr, dersom jobben er omfattende.

Trykk ENTER for å søke